Przewodnik awansu (tekst powyższy)

Wymagania na nauczyciela dyplomowanego

Forma przedstawienia dokumentacji 
Tabela do sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Dokumentacja formalna 
Wzór formularza do oceny dorobku zawodowego
Ogólny schemat do opisu i analizy przypadku 
Wniosek o postępowanie kwalifikacyjne
Teczka
STAŻYSTA
KONTRAKTOWY
MIANOWANY
DOWNLOAD