Przewodnik awansu (tekst powyższy)

Plan rozwoju zawodowego

Wniosek o zatwierdzenie planu zawodowego
Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego
Karta scenariusza zajęć
Karta hospitacji
Dokumentacja formalna
Tabela potwierdzająca znajomość prawa oświatowego
Tabela dokumentująca doskonalenie zawodowe
Potwierdzenie zapoznania z literaturą
Wymagania kwalifikacyjne
Wniosek o postępowanie kwalifikacyjne
Formularz  oceny dorobku zawodowego
STAŻYSTA
KONTRAKTOWY
MIANOWANY
DOWNLOAD